Womás duguláselhárítás adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő neve:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail cím: csjenny31@gmail.com.

A www.womas-dugulaselharitas.com kedves látogatóinak személyes adatának összességének védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést végrehajt, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Ön személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik meg.

Az Ön személyes adatok tárolása csak maximum 30 napig van érvényben. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatainak kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés jogérvényesítési elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu

A jelen Adatvédelmi tájékoztatásban nem szabályozott kérdések körében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Weboldal tartalmai Horváthné Csoma Tímea szellemi, jogi tulajdonát képezik, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

f